Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika. Po Twojej zgodzie pokażemy Ci całą zawartość tej witryny
więcej informacji

Informacje
  Stacja pogody Bytom-Szombierki
 
Zawartość::
Strona internetowa http://www.awekas.at/stationsweb oferuje informacje i usługi oparte na danych z prywatnych stacji meteorologicznych, które są gromadzone, oceniane i wyświetlane w przejrzysty sposób.
Prawa autorskie: 
Układ i projekt w całości, a także poszczególne elementy są chronione prawem autorskim. 
Odpowiedzialność: 
Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe prognozy, błędy transmisji, braki lub usterki i ich skutki. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację, dokładność, integralność lub jakość informacji meteorologicznych i opóźnień w działaniu z powodu siły wyższej lub w przypadku zdarzeń które utrudniłyby działanie operatora lub uniemożliwiły, szczególnie w przypadku strajków, blokad, oficjalnych zamówień lub awarii i zakłóceń sieci komunikacyjnych itp., nawet jeśli miały miejsce u dostawców operatora lub wykonawców i / lub podwykonawców.W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji i usług na tej stronie.

W żadnym wypadku nie powinieneś wykorzystywać tych danych do celów osobistych, w tym celu skonsultuj się z oficjalnymi organizacjami meteorologicznymi.