You can add Awekas Stationsweb as an App! Press share followed by "Add to Home Screen"

Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van deze website aanbieden
meer informatie

impressum
Hengelo_Slangenbeek aka Hengelo(Ov)_ToulonC
Anton van Nieuwenhuijzen

7559KW Hengelo(Ov)
Nederland
e-mail:
inhoud
de website http://www.awekas.at/stationsweb biedt informatie en diensten gebasseerd op data van private weerstations, welke verzameld,opgesteld en en overzichtelijk weergegeven worden.
auteursrecht:
Layout en vormgeving van het gehele aanbod, alsmede de individuele elementen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Hetzelfde geld ook voor wat betreft de inhoud. Verder gebruik en reproduktie is niet toegestaan, veranderingen mogen niet worden aangebracht. Publiekelijk gebruik van het gebodene mag alleen met schriftelijke toestemming van de exploitant van AWEKAS en met bronvermelding geschieden.
aansprakelijkheid:
De exploitant is niet aansprakelijk voor fout prognoses, overdrachtproblemen en leidinguitval en gevolgen daarvan. De exploitant is verder niet aansprakelijk voor actualiteit, correctheid, kompleetheid of kwaliteit van de weerdata, capaciteitsvermindering t.g.v. gebeurtenissen die de exploitant hinderen in capaciteit of onmogelijk maken, in het bijzonder bij staking, uitsluiting, van ambtelijke besluit, uitval en storingen van communicatienetwerken enz., ook wanneer deze door leveranciers en opdrachtnemers van de exploitant of haar onderleveranciers of onderaannemers voorkomen. Aansprakelijkheid voor schades, die uit het gebruik van opgeroepen informatie en diensten ontstaan, is uitgesloten.